LA COOPERATIVA

 

La Cooperativa Agrícola Sant Antoni es va fundar el 25 de novembre de 1951 amb el nom de Cooperativa Agrícola de San Antonio Abad, amb el número 5628 del Registre Central de Cooperatives, enquadrada en la Unió Nacional de Cooperatives del Camp; la secció de crèdit de la Cooperativa (Caixa Rural) s’emmarcava en la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit.

 

En aquestos primers moments, la Cooperativa tenia la seu dins del poble de Sant Antoni, a la carretera de Santa Agnès, després conegut com carrer de Ramón y Cajal, en un solar cedit per l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, sobre el qual la Cooperativa va construir (amb aportacions voluntàries dels seus socis) el seu local social.

La seua activitat se centrava en la compra de matèries primeres (llavors i adobs) i la venda de les produccions dels seus socis (cereals, ametlles, garroves, hortícoles i ramat porcí).

Al poc temps, el 1954, aconseguiren comprar un molí de pedres per fabricar farines, una màquina batedora, la construcció d’un magatzem per instal·lar-hi el molí i un garatge per a la batedora. En aquest moment s’inicià el servei de maquinària, que perviu fins als nostres dies.

 

Durant diversos anys es feren les gestions per ampliar les instal·lacions ja existents i la compra de maquinària. En novembre de 1967, l’assemblea general aprovà la compra d’un solar, denominat Can Turetó, per construir-hi més instal·lacions per a la Cooperativa, en què hi hauria d’haver el molí i la maquinària de la Cooperativa. També s’aprovà la compra d’un tractor i els corresponents arreus per al servei de les persones associades.

El 1994 la Cooperativa s’uní a dues cooperatives de Mallorca (Tramuntana i Camp Mallorquí) per crear FRUSEBAL, una OPFH (Organització de Productors de Fruites i Hortalisses). La dita OPFH es va crear per a l’ametlla i la garrova, i amb això s’aconseguiren majors beneficis per als productors (subvenció de 40.000 pessetes per hectàrea).

 

L’any 1995, amb ajuda de l’ajuntament de la localitat, la Cooperativa es traslladà a les instal·lacions que actualment ocupa, als afores de la població, al camí de sa Vorera, km 0,5. Aquestes instal·lacions varen adaptar-se a l’objecte social de la Cooperativa, amb la incorporació de nous serveis i instal·lacions, com va ser la indústria de transformació de la garrova (que quedà completament acabada i en funcionament l’any 2000) i la construcció d’una nova nau de 1.000 m2 (de 1996 a 1999).

L’any 2000 i per la sequera patida, la Cooperativa va col·laborar amb el Consell Insular en una campanya de subvenció a l’alimentació ramadera, en què la Cooperativa va elaborar un concentrat alimentari a base de garrova, ordi i polpa de gira-sol. Aquesta producció va ser molt ben rebuda i valorada pels ramaders, i la Cooperativa va decidir seguir amb l’activitat de realitzar pinsos. És per això que el 2003 la Cooperativa s’embarcà en un programa denominat PLA DE FOMENT DE LA RAMADERIA, en el qual es pretenia, entre altres qüestions, la posada en marxa d’un centre de recollida i d’emmagatzematge de cereals, i unes instal·lacions per a l’elaboració d’alimentació ramadera. Aquest projecte era molt ambiciós i extens i no es finalitzà fins a l’any 2009.

 

També l’any 2000, al si de la Cooperativa, es creà una ADV (Associació de Defensa Vegetal) de fruites i hortalisses. La formaren una trentena d’agricultors professionals i es contractà un tècnic perquè la dirigís. Aquesta associació s’ha anat renovant i segueix vigent actualment.

 

Des del seu inici la Cooperativa va invertir en la compra de maquinària per realitzar les tasques agrícoles. Aquest servei de maquinària agrícola és el que més ha evolucionat, ja que el seu parc de maquinària ha augmentat i s’ha dotat de la més moderna i variada maquinària. Com no, la venda de maquinària també va centrar els nostres esforços, fins el punt que l’any 2002 ens vàrem convertir en distribuïdor oficial de John Deere per a les Pitiüses.

L’any 2004 la Cooperativa va adaptar els seus estatuts a la nova llei de cooperatives (Llei 1/2003, de març de 2003, de cooperatives de les Illes Balears) i va denominar-se S.C.L. Agrícola de San Antonio.

 

Tot i que a les instal·lacions de la Cooperativa s’havien impartit nombrosos cursos formatius per a agricultors, no va ser fins al mes de febrer de 2007 quan la Cooperativa finalitzà i inaugurà l’Aula de Formació Acreditada, finançada per Leader+, UE, MAPYA, Govern de les Illes Balears i Consell Insular.

 

En juny de 2007, la Cooperativa va ser avaluada i se certificà el seu sistema de gestió d’acord amb la ISO 9001:2000.

 

El 28 d’octubre de 2009, les autoritats que hi participaren activament (Govern de les Illes Balears, Consell Insular d’Eivissa i Ajuntament de Sant Antoni de Portmany) inauguraren el Centre de Recollida, Emmagatzematge i Elaboració d’Alimentació Ramadera. Aquest centre comprèn una nau de 1.000 m2, dipòsits per emmagatzemar-hi unes 200 tones de producte i la maquinària per elaborar alimentació animal (molí, mescladora, màquina de flocs, línies de producte ensacat i producte a granel). S’hi podran adquirir les produccions locals de cereals en perfectes condicions i, al mateix temps, incorporar-les a la indústria d’alimentació ramadera.